Bio

Eg har vore fleire gonger på Island - tre gonger på kurs saman med deltakarar frå dei andre nordiske landa som lærar i Kunst og Håndverk.


Eg har vore på artist recidency: Nes, Skagastrønd,

2009 og 2012.

Seljuvegar og Hrisøy.

September 2018 Olafsfjordur.